Pe baza  unor parteneriate cu DJC Sibiu, DJC Mures, CJ Mures si alte institutii Asociatia Monumentum ofera din 2013 consultanta gratuita pentru avizarea documentatiilor de urbanism in special pentru PUG-uri dar si  PATZ-uri, PATJ-uri si PUZ-uri realizate de catre beneficiarii din mediul rural. Asociatia a elaborat impreuna cu DJC Sibiu un draft de regulament care este folosit pentru toate zonele cu acelasi specific arhitectural. Diferentele de la sat la sat, de la UTR la UTR au fost dezbatute si discutate pentru fiecare sat in parte. Pentru ca majoritatea autoritatilor locale din mediul rural nu au posibilitatea sa finanteze regulamente detaliate precum PUZ, PUZ-CP etc s-a convenit detalierea in fazei PUG a notiunii de  „specificului arhitectural local”. S-au elaborat regulamente privind interventii asupra fondului existent la nivelul  decoratilor, tamplariilor, acoperisurilor, invelitorilor, portilor, soclurilor, pavajelor, echipamentelor de instalatii, firmelor dar si specificatii privind reglementari urbanistice pentru constructii noi.