DATA octombrie-noiembrie 2012 la Muzeul de Etnografie Universală “Franz Binder”, Sibiu

PARTENERI
Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniu Naţional Sibiu,
Complexul Muzeal Naţional ASTRA,
Consiliul Judetean Sibiu
Muzeul de Istorie al Văii Hârtibaciului
Muzeul Interetnic al Văii Hârtibaciului

SPONSORI
Anglo Romanian Trust for Traditional Architecture,
Asociatia Villa Abbattis,
RECOMESPAR

DESCRIERE
Expoziţia prezintă intr-o viziune inedita ceramica învelitorilor istorice atât din perspectivă etnografică cât şi arhitecturală, accentuând importanţa abordării interdisciplinare a fenomenului restaurării şi reabilitării patrimoniului construit. Ţigle istorice inscripţionate, vase ornamentale pentru acoperiş, imagini dintr-o ţiglărie tradiţională, tipologii de ţigle si coame sau exemple de bună practică in restaurarea învelitorilor, sunt principalele puncte de interes ale expoziţiei. Acţiunea răspunde, nu întâmplător, unor probleme actuale de reabilitare şi “modernizare” a patrimoniului construit din satele sud-transilvănene, supuse unui proces accelerat de transformare haotică a învelitorilor istorice, prin înlocuirea acestora cu produsele industriale.