In cadrul conferintei Salvgardarea arhitecturii traditionale din Romania – Carpathian Villages Preservation Project a avut loc şi lansarea cărţii „Casa ţărănească săsească din Transilvania. Ghid pentru restaurarea caselor vechi”, de Jan HÜLSEMANN.
În cuvântul introductiv al acesteia, arh. Eugen VAIDA, preşedintele Asociaţiei MONUMENTUM spune că ,,lucrarea de faţă răspunde unei probleme extrem de delicate din procesul de salvgardare a fondului construit tradiţional din Sudul Transilvaniei: restaurarea caselor vechi. Astăzi este nevoie mai mult decât oricând de un ghid pentru restaurarea caselor tradiţionale, cu atât mai mult, cu cât o lucrare de anvergură abia dacă s-a scris, iar pe de altă parte, pentru că materialele utilizate la anvelopanta caselor: tencuieli, zugrăveli, învelitori, îşi încheie astăzi un ciclu de existenţă şi trebuie înlocuite sau reabilitate”.
Autorul spune despre această carte că ,,a fost scrisă pentru toţi cei care se ocupă de reabilitarea clădirilor din spaţiul rural din Transilvania, deci se adresează în primul rând arhitecţilor, proiectanţilor, diriginţilor de şantier şi meşterilor care vor să păstreze tradiţiile meşteşugăreşti din această regiune. Este dedicată şi beneficiarilor, oamenilor care vor să construiască pe cont propriu şi muncitorilor necalificaţi, care doresc să întreţină moştenirea culturală prin proiectele lor şi care respectă acest mod constructiv, dorind a-l prezerva”. Fiind şi membrul al Asociaţiei MONUMENTUM, Jan HÜLSEMANN a subliniat că a dorit să pună în evidenţă noţiunea de patrimoniu cultural rural, procesele de restaurare corecte, criticând intervenţiile atipice. Un exemplar al cartii a fost distribuit gratuit catre toate primarii din Sudul Transilvaniei pentru ca locuitorii sa aiba acces gratuit la ea.
Versiunea in limba romana, in traducerea lui Mihai Lazar si Eugen Vaida, cu o prefata a Altetei Sale Regale, Printul de Wales este finantata de BCR si apare la doi ani dupa versiunea originala in limba germana Das Sachsische Bauernhaus in Siebenburgen. Was , wie machen an alten Hausern?